Month: August 2018

Truyền Nhiễm’ Cô Đơn Có Thể Làm Theo Nghèo Ngủ

Truyền Nhiễm' Cô Đơn Có Thể Làm Theo Nghèo NgủQuá ít ngủ được gắn với một quay về sức khỏe kém hiệu ứng, và bây giờ, các nhà nghiên cứu nói ngủ có thể đóng góp vào sự cô đơn là tốt. Và cô đơn này có thể là “truyền nhiễm.”

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng khi mọi người đang ngủ, họ cảm thấy cô đơn và đang nghiêng nhiều hơn để giữ một lớn hơn vật lý, khoảng cách từ người khác so với khi họ đang nghỉ ngơi đầy đủ.

Còn gì nữa, ngủ người có thể đưa ra một cô đơn vibe, họ là đánh giá của những người khác để được cô đơn và ít xã hội “hấp dẫn,” so với nghỉ ngơi đầy đủ mọi người, các nhà nghiên cứu cho biết. Điều này có thể dẫn đến một “vòng luẩn quẩn” đó kéo dài mãi cô đơn, các nhà điều tra cho biết.

Đáng ngạc nhiên, những cảm giác cô đơn gắn để ngủ cũng có thể được về mặt xã hội “truyền nhiễm.” Các nghiên cứu cho thấy rằng khi nghỉ ngơi đầy đủ mọi người đã có một cuộc gặp gỡ ngắn gọn với một ngủ người, nghỉ ngơi đầy đủ mọi người báo cáo cảm giác cô đơn mình. Này cho thấy có thể có một “virus lây lan của cô lập xã hội” liên kết với mất ngủ, các nhà nghiên cứu đã viết trong các nghiên cứu, được xuất bản vào ngày hôm nay (tháng Tám. 14) trong tạp chí Thiên nhiên Truyền thông.Thiên nhiên Truyền thông.

Các nhà nghiên cứu cho biết quả nâng cao câu hỏi liệu đồng thời tăng thiếu ngủ, và cô đơn trong dân ở nước phát triển có liên quan.

“Đó có lẽ không phải ngẫu http://superhealth.com.vn nhiên mà vài thập kỷ qua đã thấy một sự gia tăng trong sự cô đơn và một kém ấn tượng giảm trong thời gian ngủ,” dẫn tác giả nghiên cứu Qu Ben Simon, một tiến hành viên tại trung Tâm con Người, Ngủ Khoa học, tại Đại học California, Berkeley, nói trong một tuyên bố. “Không ngủ đủ giấc, chúng ta trở thành một xã hội ngã rẽ, và cô đơn sớm đá.”

Buồn ngủ và cô đơn

Nghiên cứu liên quan đến một loạt các thí nghiệm đã tiến hành cả một phòng thí nghiệm và trực tuyến, sử dụng cuộc điều tra.

Cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu, thử nghiệm 18 trẻ khỏe người lớn sau khi họ đã có một đêm bình thường ngủ và một lần nữa sau khi họ đã bị tước mất ngủ cả đêm.

Cho thử nghiệm đầu tiên, những người tham gia thực hiện cái gọi là “xã hội khoảng cách nhiệm vụ,” mà một người đi về phía họ, và những người tham gia nói với các walker “dừng lại” khi họ có quá gần cho thoải mái (hoặc khi họ có những khoảng cách những người tham gia sẽ bình thường giữ giữa mình và một người lạ). Những người tham gia cũng thực hiện một nhiệm vụ tương tự trong khi họ có bộ não của họ quét và xem video của một người đi về phía chúng.

Trong tất cả các người, và video nhiệm vụ, người tham gia giữ mọi người ở một lớn hơn “khoảng cách xã hội” nếu họ mất ngủ, so với khi họ đã nghỉ ngơi đầy đủ. Xã hội khoảng cách mà một người cảm thấy thoải mái với tăng về 13 đến 18% khi mà cá nhân đã mất ngủ, các nhà nghiên cứu tìm thấy.

Trong scan não, các nhà nghiên cứu cho thấy rằng khi mọi người đã ngủ, họ đã tăng hoạt động của não trong một khu vực được gọi là “gần như không gian mạng.” Khu vực này là nghĩ tới được hoạt động khi mọi người nhận thức tiềm năng các mối đe dọa đến từ những người khác.

Ngược lại, trong một khu vực của não gọi là “lý thuyết của tâm của” mạng lưới, đó là suy nghĩ để khuyến khích tương tác xã hội, hoạt động được giảm khi tham gia được ngủ.

Để xem những phát hiện có thể dịch với thế giới thực, các nhà nghiên cứu đã có khoảng 140 người theo dõi của họ ngủ cho hai đêm, sử dụng ngủ bản ghi chú về mất bao lâu để họ rơi vào giấc ngủ và bao lâu họ ở lại ngủ.

Những người báo cáo ngủ kém từ một đêm để tiếp theo cũng báo cáo tăng cảm giác cô đơn ngày hôm sau, trong khi những người có tốt hơn ngủ báo cáo giảm bớt nỗi cô đơn, các nhà nghiên cứu tìm thấy.

Cô đơn là truyền nhiễm?Cô đơn là truyền nhiễm?

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu muốn xem làm thế nào những người khác xem với những người không ngủ đủ giấc. Các nhà khoa học đã có khoảng 1.000 người xem video của phòng thí nghiệm người tham gia được phỏng vấn khi họ đã ngủ hoặc nghỉ ngơi đầy đủ.

Các người xem được tham gia như xuất hiện cô đơn, và ít hơn như một người họ sẽ muốn tác hay cộng tác với nếu họ mất ngủ so với nếu họ đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Và các nhà nghiên cứu cũng ngạc nhiên khi thấy rằng các người xem báo cáo cảm giác cô đơn mình sau khi xem một cuộc phỏng vấn với một ngủ người.

Nói chung, “này, tất cả là tín hiệu tốt nếu bạn ngủ cần thiết 7 đến 9 giờ đêm, nhưng không phải vì vậy, nếu cô tiếp tục thay đổi bạn của giấc ngủ,” nghiên cứu cao cấp, tác giả Matthew Walker, một UC Berkeley giáo sư tâm lý và thần kinh. “Trên một lưu ý tích cực, chỉ trong một đêm tốt ngủ làm anh cảm thấy thêm đi và xã hội tự tin, và hơn nữa, sẽ thu hút những người khác để bạn,” Walker nói.

Các nhà nghiên cứu ý rằng những thay đổi trong tâm trạng của người dân và cảm giác lo lắng rằng tăng lên khi mọi người đã ngủ có thể ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp thống kê, các nhà nghiên cứu cho thấy rằng kết quả của họ tổ chức ngay cả sau khi uống vào tài khoản những thay đổi. Các kết quả cho thấy rằng mất ngủ góp phần vào cảm giác cô đơn độc lập của những cảm xúc khác, các nhà khoa học nói.

Tuy nhiên, người tham gia trong các nghiên cứu được tất cả những người trẻ tuổi từ 18 đến 24, và nghiên cứu tương lai nên kiểm tra làm thế nào liên kết giữa mất ngủ và sự cô đơn thay đổi qua tuổi thọ của con người, các nhà nghiên cứu cho biết.